Selected bibliography

Vybraná bibliografia

Bibliografia (výber) / Bibliography /selection)

 

NÉMETH, Jana: Nestačí mi urobiť pekný obraz. (Vydanie Denníka N ilustrované maľbami Erika Šilleho). In: Denník N, 2, 2016, č. 26, s. 16

 

HEJLOVÁ, Alena: Úvodný text v katalógu výstavy. In: Erik Šille. Trenčín : Galéria Miloša Alexandra Bazovského, 2013

 

JABLONSKÁ, Beata: Medzi maliarskou školou a generačným postojom. Niekoľko poznámok k fenoménu „Csudaiova škola“. In: Jazdec. Print nástenky o súčasnom výtvarnom umení, 4, apríl – máj – jún 2012, s. 4-7

 

BESKID, Vladimír: Diagnóza Šillerik – iná krajina maľby / Diagnosis Šillerik – different landscape of painting. In: Erik Šille. Bratislava : Krokus Galéria, 2011

 

ČARNÝ, Juraj – GARLATYOVÁ, Gabriela – GREGOR, Richard – SIKOROVÁ- PUTIŠOVÁ, Mira: Nulté roky. Od Priestoru po Beskida. Slovenské výtvarné umenie 1999–2011 v štyroch kurátorských pohľadoch (katalóg k výstave). Bratislava : Dom umenia, 2011; Považská galéria umenia v Žiline, 2011

KISOVÁ, Gabriela: Erik Šille – Maliarska anarchia vo farbách lentiliek. In: Art Banking Bulletin, 2011, č. 2, s. 20

 

LACKO, Norbert: Od piety z cukrovej vaty k epitafu / From cotton candy piety to the epitaph. In: Erik Šille. Bratislava : Krokus Galéria, 2011

 

KUSÁ, Alexandra: Maľba po maľbe (katalóg k výstave). Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010

 

Nadácia VÚB. 5 rokov, 50 umelcov, 100 malieb (text Alexandra Kusá). Bratislava : Nadácia VÚB, 2010

 

PRIBIŠOVÁ, Alexandra: Ak je tu majster, tak ho tu nájdeme. In: Profit, 2010, č. 7, s. 62-65

 

CSUDAI, Ivan – ČÚZYOVÁ, Silvia: Pár slov k fenoménu „Štvrtý ateliér“. In: Profil, 16, 2009, č. 1-2, s. 48-59

 

ČÚZYOVÁ, Silvia: 11+1. In: Profil, 16, 2009, č. 1-2, s. 60-65

 

ČÚZYOVÁ, Silvia: 11+1 (katalóg k výstave). Bratislava : Klub rodinné striebro, 2009

 

GERŽOVÁ, Jana: Maľba vo veku obrazu. In: Profil, 16, 2009, č. 1-2, s. 88-107

 

GERŽOVÁ, Jana: Rozhovory o maľbe. Pohľady na slovenskú maľbu prostredníctvom orálnej histórie. Bratislava : VŠVU, Slovart, 2009

 

 

 

KISOVÁ, Gabriela: Prečo Erik Šille kreslí vŕtačkou. Dostupné na: <http://kisova.blog.sme.sk/> (10. 11. 2009)

 

Maľba 2009. Katalóg k výstave (text Alexandra KUSÁ). Bratislava : Nadácia VÚB, 2009

 

ČÚZYOVÁ, Silvia: Šillem-Šilleš-Šille. In: Profil, 15, 2008, č. 3, s. 55-61

 

JABLONSKÁ, Beata: Maľby jedného vyvoleného. In: Sme, 26/40, 10. apríla 2008, s. 21

 

JABLONSKÁ, Beata: „My“ & „Oni“ Slovenské výtvarné umenie 1989–2008. (katalóg k výstave ) In: Close Encounters. Vienna, Bratislava, Budapest. Wien : KulturAXE, 2008

 

JABLONSKÁ, Beata: V novej situácii. O súčasnej slovenskej maľbe. In: Flash Art CZ/SK, 2, 2007–2008, č. 7-8, s. 38-41

 

KADLECOVÁ, Jana: Na Slovensku je lepšie prehrávať. In: Sme, 29/40, 18. apríla 2008, s. 22-23

 

KOUTNÁ, Karmen: Čistota a znečistenie. In: .týždeň, 5, 2008, č. 16, s. 60

 

MEULENSTEEN, G. H: Úvodný text. In: Slovak Art in Marbella (katalóg k výstave ) Bratislava : Danubiana Meulensteen Art Museum, 2008

 

MICHALOVIČ, Peter: Erik Šille. Obrazy nového sveta. Bratislava : Galéria SLSP, 2008

 

JABLONSKÁ, Beata: Správa o súčasnej maľbe na Slovensku. In: art & antiques, 4, 2007, č. 4, s. 42-45

 

JABLONSKÁ, Beata: Úvodný text. In: Spleen & Ideal (katalóg k výstave). Brno : Galerie Brno, 2007

 

Marek. Sbírka současného českého a slovenského výtvarného umění (katalóg k výstave). Brno : vydali Zdeněk a Ivo Markovi, 2007

MICHALOVIČ, Peter: Erik Šille. In: Anthropos : časopis pre humanitné a sociálne poznanie, 4, 2007, č. 12, s. 81-88

POLÁČKOVÁ, Ľudmila: Ojedinelá iniciatíva Galérie mesta Bratislavy. In: Profil, 14, č. 1-2, 2007, s. 97-102

 

BESKID, Vladimír: Maliarsky kód súčasného mesta. In: Flash Art CZ/SK, vol. I, 2006, č. 09-10, s. 33-35

 

GAVULOVÁ, Lucia: Máte plnú hlavu starostí? Máme pre vás riešenie. Heroín. Zúžime vaše problémy na jeden. In: Blava Buzz Blog, 2006, č. 2, s. 6-7

 

International Painting Triennal of Carpathian Region Silver Quadrangle (katalóg k výstave), text Peter MARKOVIČ. Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu 2006, s. 70-73

 

JABLONSKÁ, Beata: Being itself. In: Contemporary Art from Slovakia (katalóg k výstave / exhibition catalogue). Frankfurt am Main : European Central Bank, 2006

 

JABLONSKÁ, Beata: Hovorme o maľbe! Niekoľko poznámok k znovuobjaveniu maľby na slovenskej výtvarnej scéne. In: A2 Kulturní týdeník, 2, 2006, č. 24, s. 9

 

JABLONSKÁ, Beata: Rozhovor s Erikom Šillem, víťazom ceny Igora Kalného na IV. zlínskom salóne mladých. In: Prostor Zlín, 2006, č. 4, s. 2-6

 

JABLONSKÁ, Beata : V Šilleho očarení je aj strach. In: Sme, 21/36, 18. augusta 2006, s. 21

 

MAJDÁKOVÁ, Diana: Emerging Artists CZ/SK. In: Flash Art CZ/SK, Vol. I, 2006, č. 11, s. 39

 

MAJLINGOVÁ, Zuzana: Spleen & Ideal. Kategorizácia extáz, In: Flash Art CZ/SK, Vol. I., 2006, č. 1/2, s. 102-104

 

STACHO, Martin: Streetart je médiom. In: Inspire, 2006, č. 4, s. 98-99

 

IV. zlínský salon mladých (katalóg k výstave). Zlín : KGVU Zlín a Zlínský kraj, 2005

 

ŠTEFKOVÁ, Zuzana: Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000–2005. In: Profil, 12, 2005, č. 1, s. 20-33

 

JABLONSKÁ, Beata: Opäť v móde?. In: Dart, noviny o výtvarnom umení, 6, 2004, č. 3, s. 7

 

BOLEMANT, Eva: Úvodný text. In: Súčasné umenie v Brämerovej kúrii (katalóg k výstave). Bratislava : SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, 2004

 

MATHÉ, Svätoslav: Z galérie nastupujúcej generácie výtvarných umelcov Slovenska. In: Slovenské národné noviny, 9, 2004, č. 15, s. 7

 

MAXIMOVÁ, Anna: S priznaním verejnosti. In: Profil, 11, 2004, č. 1, s. 102-110