Happiness is Within Reach

more photo here - https://flic.kr/s/aHskzSdHNz

 

Erik Šille

Šťastie je na dosah

Happiness within reach

 

Zostavila / Editor Beata Jablonská 

Koncepcia katalógu / Catalogue concept: Beata Jablonská, Gabriela Kisová, Erik Šille

Texty / Texts © Beata Jablonská, Norbert Lacko 2017

Preklady / Translation: © Mirko Pomíchal, Anna Pomíchalová  2017

Redakcia / Editing Beata Jablonská, Gabriela Kisová

Jazyková redakcia / Language editor Luďka Kratochvílová

Grafická úprava / Graphic design © Boris Meluš

Reprodukcie / Reproductions © Vlado Eliáš, Adam Šakový, Slovenská národná galéria 

Tlač / Printed by: Tiskárna Helbich, a.s.
Náklad / Printing of: 700 

 

Ak nie je uvedené inak, reprodukvané diela sú majetkom Erika Šilleho

If not indicated otherwise, the works are in the ownership of Erik Šille

 

Poďakovanie /Thanks

Ján Tomáš, Alpha Medical, Peter Lednický, Michal Liday, Milan Dobňák, Branislav Prokop, Tozser.....

 

 

Vydala/ Publisher Krokus Galéria v spolupráci s vydavateľstvom Slovart, spol.s.r.o. 2017

© Krokus Galéria 2017

 

ISBN 978-80-970810-6-5

EAN 9788097081065  

Partner projektu / Partner of the project

LOGO KHB

 

LOGO FPU

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

 

Nadacia Tatra Banka

back to blog