BANSKÁ ST A NICA residence 6 x 9

v mesiaci máj 2012 sme vyhlásili open call pre rezidenčný pobyt 6x9. Po Jane Farmanovej (2010) a Zuzane Flimelovej (2011) sme vybrali Erika Šilleho. Šille bol od začiatku osobne zainteresovaný v každej fáze projektu. Asistoval pri zošití maliarskeho plátna, pri jeho inštalácii. Celé 3 týždne strávil na lešení, odpovedal zvedavým návštevníkom stanice. Popri tom stihol navariť niekoľko fantastických obedov a večerí a na záver podal v rámci dennej vernisáže niekoľko výkladov k obrazu "Nostalgia BS".

back to blog