Komentovaná prohlídka s autory výstavy CZ - SK /Současná mladá malba

Komentovaná prohlídka s autory výstavy CZ - SK /Současná mladá malba
Václav Girsa, Jakub Hošek, Erik Šille
25.3.2009 v 18hod


CZ - SK
Současná mladá malba - 19. 9. 2008 - 5. 4. 2009
Kurátor: Richard Adam


Mapovat nejvýraznější malířské tendence v tvorbě autorů mladé generace. To je jeden z hlavních cílů této výstavy. Neméně významným úkolem je porovnání rozdílnosti, či naopak obdoby těchto tendencí a trendů v tvorbě umělců dvou blízkých národů. Z širokého spektra jsme vybrali cca 25 výtvarníků, kteří, podle našeho názoru, nejlépe reprezentují mnohovrstevnatost mladé malířské tvorby. Jsou mezi nimi dnes již "slavná" jména ? Hošek, Šille, Vasilko, Špaňhel. Sirka, Simera, někteří členové skupiny RAFANI atd., na druhé straně pak třeba talentovaní studenti vysokých výtvarných škol nebo malíři, kteří dosud neprávem do širšího povědomí nepronikli. Jako horní věkovou hranici vystavujících jsme stanovili 35 let, i když není vyloučeno, že v některých případech bude tato hranice "prolomena". Důležitější než věk autorů je samozřejmě kvalita a aktuálnost jejich umělecké tvorby. Na výstavě bude zastoupena jak tvorba malířsky "tradiční", tak obrazy expresionistické, práce ovlivněné graffiti či geometrií, různé tendence čistě konceptuální ap.

Dátum:
25. marca 2009
Čas:
18:00 - 20:00
Miesto:
Wannieck Gallery
Ulica:
Ve Vaňkovce 2
Mesto/Obec:
Brno, Czech Republic
www.wannieckgallery.cz
slovensky rozhlas - z prvej ruky - 26.9.09

back to press